Kalender

Horisontella samarbeten

datum

09 Nov - 09 Nov 2023

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Kommissionen har sett över de horisontella riktlinjerna och gruppundantagen för FoU och specialiseringsavtal. Dessa är viktiga för bedömning av bl.a. samarbeten med konkurrenter inom FoU, produktion eller försäljning.

I riktlinjerna finns bland annat nyheter angående utbyte av information och ytterligare vägledning kring vilken information som anses känslig och inte – vad är t.ex. sann publik information och när är en sammanställning av publik information känslig.

De nyligen antagna riktlinjerna innehåller ett särskilt avsnitt om s.k. hållbarhetsavtal, något som är mycket välkommet. Kommissionen lämnar förslag om hur eventuella konkurrensbegränsande element i samarbeten mellan konkurrenter varshuvudsakliga mål exempelvis är att åtgärda ett eller flera marknadsmisslyckanden som har en negativ inverkan på klimatet eller leder till en överdriven konsumtion ska bedömas och motsatsvis hur hållbarhetshänsyn ska beaktas i den konkurrensrättsliga bedömningen.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.