Kalender

Hur går man praktiskt till väga för att skydda bolagets känsliga information?

datum

09 May - 09 May 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Företagshemligheter

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Detta seminarium kommer att behandla de mer praktiska frågeställningar som aktualiseras i arbetet med att skydda immateriella tillgångar, framför allt företagshemligheter. Vilka tekniska lösningar finns tillgängliga för att skydda känslig information? Och vad erbjuder lagen om företagshemligheter för åtgärder om ett angrepp på känslig information väl inträffar? Vi kommer att behandla både de tekniska och de juridiska frågeställningarna eftersom de ofta går hand i hand. De tekniska delarna kommer att ledas av Nils-Olof Ekelöw, som har lång erfarenhet av frågor inom bl.a. business intelligence och informationssäkerhet medan Martin Wallin står för det juridiska perspektivet.

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • En genomgång av vilka tillgångar och handlingar som brukar föras vidare från bolag samt när och hur detta brukar ske baserat på praktisk erfarenhet och utförda undersökningar på området.
  • En beskrivning av de tekniska tjänster och verktyg som finns att tillgå för att förhindra, upptäcka och i efterhand bevisa att information förts vidare samt en förklaring av hur de fungerar och kan användas i praktiken.
  • Rekommendationer och tips på hur man kan förebygga att information förs vidare genom bl.a. avtal, rutiner och processer.
  • En genomgång av de juridiska frågeställningar och problem som säkerhetsåtgärderna kan ge upphov till. Det rör sig bl.a. om GDPR samt arbetsrättslig- och straffrättslig lagstiftning.
  • En genomgång av hur man kan gå till väga när ett läckage har upptäckts. Genomgången innefattar bl.a. frågor om intrångsundersökningar, bevissäkring samt rättsliga åtgärder.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.