Kalender

Hur utformar man lämpliga och giltiga sekretessavtal och konkurrensklausuler?

datum

05 Mar - 05 Mar 2024

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Företagshemligheter

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Ur innehållet:

  • Vad behöver man tänka på vid utformningen av sekretessklausuler med tanke på den senaste rättspraxisen i fråga om förfoganden över företagshemligheter i en digital miljö såsom exempelvis Dropbox och motsvarande tjänster?
  • Vad kan man avtala om och hur påverkar utformningen skydd som följer av lag? Hur kompletterar och förstärker man skyddet för företagshemligheter avtalsvägen?
  • Olika typer av regleringar i anställningsavtal rörande bisyssla, konkurrensklausuler och olika varianter härav - praktiska exempel på hur sådana kan se ut.
  • Vad händer vid anställningens/avtalsförhållandets upphörande - när kan en konkurrensklausul eller sekretessklausul göras gällande efter det att anställningen eller avtalstiden upphört?
  • När riskerar konkurrens- och sekretessklausuler att lämnas utan avseende? När riskerar kontraktsviten att jämkas? Vad bör man tänka på?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.