Kalender

Hyresgäster i betalningssvårigheter

datum

11 May - 11 May 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Rekonstruktion och insolvens

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

TBD

BESKRIVNING

Att hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter och försätts i konkurs är inte ovanligt. Risken för betalningssvårigheter har ökat markant under rådande pandemi och ämnet är högaktuellt. Som fastighetsägare eller annan kreditgivare är det viktigt att ha kunskap om hur man kan agera för att minska sin exponering och hur parternas hyresavtal och möjligheterna till betalning påverkas av att hyresgästen försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.