Kalender

Implementering och efterlevnad av Medical Device Regulation (MDR)

Implementering och efterlevnad av Medical Device Regulation (MDR)

datum

08 Apr - 08 Apr 2021

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Life Science – MedTech

kategori

VAR

Göteborg, Online

BESKRIVNING

Förordningar och direktiv från EU duggar tätt med skärpningar av regulatoriska krav på flera marknader. Genom Medical Device Regulation (MDR) förändras den medicintekniska spelplanen och nuvarande lagstiftning på området. MDR innebär skärpta krav i flera avseenden men också konkretiseringar av ansvar och skyldigheter. Många aktörer vet redan idag att de inte kommer kunna efterleva vissa krav och har behövt vidta åtgärder med anledning av detta.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.