Kalender

Incitamentsprogram i praktiken

Incitamentsprogram i praktiken

datum

27 Oct - 27 Oct 2022

tid

15:00 - 16:30

ÄMNE

Aktiemarknadsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Aktierelaterade incitamentsprogram är föremål för omfattande både aktiebolagsrättslig och aktiemarknadsrättslig reglering. Vidare är de skattemässiga övervägandena centrala vid utformningen av incitamentsprogram. Vi går igenom de olika möjligheter som finns att skapa ändamålsenliga och skatteeffektiva incitamentsprogram. Genomgången kommer bl.a. att beröra användningen av teckningsoptioner, personaloptioner och s.k. kvalificerade personaloptioner, men också för- respektive nackdelar med att skapa direkt och indirekt aktieägande. Genomgången kommer att beskriva frågorna ur både företagets perspektiv (inkomstskatt och sociala avgifter) och deltagarnas perspektiv (tjänstebeskattning respektive kapitalbeskattning). Seminariet kommer även omfatta en genomgång av beslutsgången och den praktiska hanteringen av incitamentsprogram. Slutligen kommer några nyheter på området att presenteras och vissa gränsöverskridande frågor beröras.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.