Kalender

Influencer Marketing – om senaste rättspraxis och regler

datum

14 Nov - 14 Nov 2023

tid

08:00 - 09:00

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Influencer marketing har blivit en naturlig och allt större del av många företags marknadsföringsbudgetar, vilket har gjort det till en viktig fråga för jurister att ha kunskap om. Under detta webinar kommer vi inleda med att gå igenom de marknadsrättsliga regler som är särskilt viktiga vid influencer-samarbeten, diskutera gråzonen mellan vad som utgör influencerns yttrandefrihet och marknadsföring samt redogöra för senaste rättspraxis på området. Vi kommer även ägna en del av webinariet åt att diskutera vad som är viktigt att reglera i samarbetsavtal med influencers och förmedlare av influencersamarbeten.

Syftet med webinariet är att du som bolagsjurist ska få övergripande kunskap om relevanta regler vid influencersamarbeten, få en uppdatering av senaste praxis samt praktiska tips på vad du som bolagsjurist bör tänka på utifrån juridiskt perspektiv vid influencer-samarbeten.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.