Kalender

Inga pengar på motsidan – saker att tänka på vid ingående av avtal och i händelse av tvist

datum

02 Dec - 02 Dec 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Tvist

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Att hamna i tvist är sällan önskvärt för ett bolag. Än värre blir situationen om motparten inte har, eller kommer att ha, medel för att täcka de ekonomiska värden som tvisten omfattar i sak och/eller de kostnader som tvisten kommer att medföra. I vilken utsträckning går det att undvika att hamna i en situation med en barskrapad motpart och vilka möjligheter står till buds när situationen väl är ett faktum? Går det att lugga en motpart utan hår?

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • Genomgång av avtalsrättsliga och förprocessuella möjligheter att undvika framtida problem p.g.a. motpartens ekonomi i händelse av tvist.
  • Genomgång av de alternativ som processuell och materiell juridik erbjuder när tvist väl uppstått och medel på motsidan saknas eller riskerar att tömmas.
  • Genomgång av – och diskussion om möjligheter och problem med att bolagisera en tvist; reglerna om processbolag och företrädar-/ägaransvar m.m.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.