Kalender

Intern styrning och kontroll

datum

21 Apr - 21 Apr 2023

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Compliance inom bank/finansiellt institut

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Intern styrning och kontroll i finansiella företag genomsyrar idag tillämpliga regelverk på finansmarknaden och är ett genomgående tema när Finansinspektionen genomför tillsynsaktiviteter. Det är inte sällan som intern styrning och kontroll eller snarare bristen därav berörs i Finansinspektionens sanktionsbeslut. Mycket förenklat kan intern styrning och kontroll översättas till ordning och reda, d.v.s. det handlar ytterst om att det finansiella företaget ska bedrivas på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Men vad innebär egentligen intern styrning och kontroll i praktiken?

Seminariet behandlar bland annat följande:

  • Företagsstyrning enligt aktiebolagslagen (2005:551)
  • Företagsstyrning enligt finansiell reglering
  • Företagsstyrning enligt finansiell reglering
  • Den praktiska innebörden av intern styrning och kontroll

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.