Kalender

Internationaliseringen av svenska skiljeförfaranden

datum

30 May - 30 May 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Under de senare åren har vi sett en trend att svenska skiljeförfaranden alltmer influeras av internationella skiljeförfaranden. Exempel på detta är att det skrivs mer detaljerade
processordrar och skiljenämnder och parter försöker få tillstånd processuella överenskommelser som tidplaner, former för bevisupptagning och tidpunkter för ingivande av bevisning.  Ytterligare exempel på detta är att editionsförfarandena alltmer har kommit att likna discovery-processer i common law-länderna, att det snart är mer regel än undantag med skriftliga vittnesattester i stället för huvudförhör av vittnen och användningen av s.k. post-hearing briefs. I detta seminarium kommer vi att närmare ge vår syn på hur denna trend skapar problem och möjligheter.

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • Är internationaliseringen av de svenska skiljeförfarandena positivt eller negativt?
  • Behövs detaljerade processordrar? Är det bra att skiljeförfarandet regleras i detalj?
  • Hur hanterar man omfattande editionsyrkanden?
  • Vad ska man tänka på när vittnesattester ska användas: fördelar och nackdelar.
  • Post-hearing briefs: vad är det?
  • Påverkas kostnaderna för ett skiljeförfarande av de internationella inslagen?
  • Vilken betydelse har valet av skiljedomare för vilken typ av skiljeförfarande det blir?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.