Kalender

Introduktion till marknadsföringsrätten

Introduktion till marknadsföringsrätten

datum

02 Feb - 02 Feb 2021

tid

09:00 - 09:00

ÄMNE

GDPR, Marknadsrätt

kategori

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Seminariet riktar sig till dig som i din vardag kommer i kontakt med marknadsföringsrättsliga frågor. I seminariet introduceras inledningsvis de viktigaste reglerna och principerna i den allmänna marknadsföringsrätten. Vi diskuterar också MFL:s tillämpningsområde och struktur, begreppet god marknadsföringssed, reglerna om vilseledande marknadsföring, jämförande reklam och renommésnyltning, principerna om genomsnittskonsumenten och den omvända bevisbördan, särskilda krav för miljö- och hälsopåståenden, marknadsföring i sociala media, användning av namn och bild i reklam, samt de viktigaste tillsynsreglerna och sanktionerna. Under seminariet ges flera exempel på domstolarnas marknadsrättsliga bedömningar.

Varmt välkommen!