Kalender

Konsumenträtten i en digital värld

datum

10 Sep - 10 Sep 2024

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Digitalisering inom juridiken

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Sedan 2022 gäller ett antal nya regler på konsumenträttens område som syftar till att förstärka konsumentskyddet i en digital era. Vi går igenom de ändringar som skett i marknadsföringslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen och vilka nya krav som gäller bland annat rörande marknadsföring, handel på distans, marknadsplatser online, konsumentrecensioner och ångerrätt. Vi kommer ge praktiska tips på vad man bör tänka på och gå igenom vilka sanktioner som kan påföras företag som gör fel. Inga förkunskaper krävs och vi fokuserar inte på någon särskild bransch specifikt.

Kursen är på grundläggande nivå och förutsätter inga förkunskaper.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.