Kalender

Lagval i praktiken

Lagval i praktiken

datum

05 Feb - 05 Feb 2021

tid

13:00 - 14:30

ÄMNE

Internationella avtal

kategori

VAR

BESKRIVNING

I vårt webinar går vi igenom hur val av så kallad jurisdiktion, det vill säga det lands lag som man i avtalet specificera att följa, kan fungera i praktiken. Vi kommer bland annat att gå igenom några av följande frågor:
- Som svensk jurist vill man helst välja svensk rätt, men vad gör man om motparten inte vill gå med på det?
- Vad bör man tänka på när man väljer en utländsk rätt?
- Finns det andra alternativ till att använda en specifik jurisdiktion, såsom de internationella avtalsrättsliga samlingarna CISG och UNIDROIT Principles?
- Om man nu inte väljer avtalsrätten – hur avgörs lagvalet då?
- Vad gäller för de andra frågor som inte styrs av avtalsrätten?
- Hur ska man tänka angående val av forum när man författar avtalet?

Vad blir skillnaden mellan domstol och skiljeförfarande? Webinariet kommer att innehålla många praktiska exempel från verkliga situationer. Vi hoppas att det blir en interaktiv diskussion.