Kalender

Låneavtal

Låneavtal

datum

31 Aug - 31 Aug 2021

tid

10:00 - 12:00

ÄMNE

Bank och Finans

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Under seminariet går vi igenom de olika låneavtal som är vanligast förekommande,såsom bankernas standardblanketter, LMA och liknande. Vi går också igenom de klausuler man som låntagare behöver vara uppmärksam på.

En projektfinansiering är en av de mer komplexa formerna av finansiering till följd av det stora antalet aktörer, ofta betydande belopp samt det stora antalet legala frågeställningar inom flera olika områden. Under webinariet går vi igenom grunderna för projektfinansiering, skillnader mot andra typer av finansieringsformer, grundläggande strukturer för vanliga projektfinansieringar såsom fastighetsbyggnation och uppförande av vindkraftsparker samt de olika parternas roller och intressen i finansieringen. Vi tittar också närmare på legala frågor kopplade till låne- och säkerhetsdokumentation samt de utmaningar som kan dyka upp i anslutning till detta, och hur dessa hanteras.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.