Kalender

Lånefinansiering – marknadsuppdatering

datum

28 Sep - 28 Sep 2023

tid

09:30 - 11:00

ÄMNE

Bank och Finans

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

De svenska och internationella finansieringsmarknaderna förändras snabbt. Makroekonomiska förhållanden påverkar tillgången på kapital och antalet aktörer är omfattande. Företag som söker skuldfinansiering har ett brett spektrum av produkter och långivare att välja mellan. Traditionell bankfinansiering är i dagsläget långt ifrån den enda finansieringsformen som finns tillgänglig.

Kunskap om marknaderna och dess aktörer är därför nödvändigt för individer som är inblandade i finansieringen av företag.

Seminariet behandlar bland annat följande:

  • Marknadsutvecklingen i Europa och internationellt
  • Nya aktörer som exempelvis kreditfonder och deras produkter
  • Obligation eller lån?
  • Vad kan vi vänta oss i framtiden?
  • Områden i finansieringsdokumentation som är särskilt aktuella

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.