Kalender

Market Access, trepartsöverläggning och NT-rådets rekommendationer

datum

28 Sep - 28 Sep 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Life Science - Pharma

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

På detta seminarium erbjuds en genomgång av den nya, och till stora delar oreglerade, svenska modellen för prissättning och prisförhandling med regioner och Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket. Vi går även igenom den senaste tidens rekommendationer och avgöranden inom Ordnat Införande, för att ge en ögonblicksbild av var utvecklingen står vid tiden för seminariet.

Genomgången omfattar både läkemedel som tillhandahålls genom öppenvårdsapoteken och rekvisitionsläkemedel samt i mindre del medicintekniska produkter.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.