Kalender

Marknadsföring i sociala medier i förhållande till GDPR i ljuset av nytt adekvansbeslut avseende USA

datum

13 Jun - 13 Jun 2024

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Domännamn, Immaterialrätt, Sociala medier, Varumärken

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det s.k. Schrems II-målet. Avgörandet tar sikte på tredjelandsöverföringar till USA och domstolen ogiltigförklarade den tidigare möjligheten till
sådana överföringar under Privacy Shield. Därefter har intresseorganisationen Non of Your Business (NOYB) anmält över 100 organisationer runt om i Europa till tillsynsmyndigheter för
påstått otillåtna tredjelandsöverföringar genom användning av Facebook Connect och Google Analytics. Detta har fått stora konsekvenser för användare av sociala medier som överför data till
USA. Sommaren 2023 meddelades ett nytt adekvansbeslut avseende USA men innebär det grönt ljus för all dataöverföring till USA nu? Hur kan man hantera molntjänster?

Seminariet belyser

  • Vilket ansvarar bolaget för personuppgifter som publiceras i sociala mediekanaler?
  • Hur bör man förhålla sig till domen i förhållande till sin närvaro i sociala medier
  • Hur bör man hantera verktyg/tjänster som innebär tredjelandsöverföringar
  • Tillsynsmyndigheternas åtgärder

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.