Kalender

Marknadsförings- och immaterialrättsliga processer

datum

10 May - 10 May 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Domstolsprocesser inom immaterialrätt, konkurrens- och marknadsföringsrätt tillhör de mest komplicerade och omfattande ärenden som handläggs i domstol. Måltyperna har sedan september 2016 samlats i Patent- och marknadsdomstolarna vilket ger möjligheter till en effektivare handläggning.

Vi kommer bland annat att gå igenom: 

  • Genomgång och analys av praxisutvecklingen i PMD och PMÖD
    • Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
    • Ansvarsfrågor
    • Processtrategi
    • Bevisfrågor

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.