Kalender

Marknadsmissbruksförordningen i praktiken – ett internationellt perspektiv

Marknadsmissbruksförordningen i praktiken – ett internationellt perspektiv

datum

17 Nov - 17 Nov 2022

tid

15:00 - 16:30

ÄMNE

Aktiemarknadsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Marknadsmissbruksförordningen (MAR) har varit en central del av regelverket för den svenska kapitalmarknaden sedan 2016. Hur har den kommit att tillämpas och hur har emittenterna och andra kapitalmarknadsaktörer anpassat sig till det nya regelverket? Har det uppstått skillnader i tillämpningen av MAR i olika jurisdiktioner och hur har det påverkat gränsöverskridande kapitalmarknadstransaktioner? Detta seminarium diskuterar skillnaderna mellan olika jurisdiktioner samt ger ett praktiskt perspektiv på hur noterade bolag bör hantera sina skyldigheter enligt MAR i Sverige och utomlands. Seminarieledarna har alla lång erfarenhet av kapitalmarknaden i olika europeiska jurisdiktioner.

Delar av seminariet ges på engelska.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.