Kalender

Miljöpåståenden i marknadsföring

datum

09 Jun - 09 Jun 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Sedan 2015 har Konsumentverket som tillsynsmyndighet ett särskilt uppdrag att granska miljö- och hållbarhetspåståenden i marknadsföring. Det ställs höga vederhäftighetskrav på denna typ av marknadsföring i anledning av att den anses ha en stor påverkan på konsumenters möjligheter att fatta goda affärsbeslut. Dessutom krävs att man preciserar (kvalificerar) vad som avses med ett visst generellt miljöpåstående, som t.ex. ”miljövänlig”, ”hållbar”, etc. för att inte riskera att marknadsföringen är att anse som vilseledande eller i strid med god affärssed. 2015 var även året då Konsumentverket kartlade miljöpåståenden på ett mer strukturerat sätt. Nu har Konsumentverket gjort en ny kartläggning för att se förändringar sedan sist. I kartläggningen konstaterar Konsumentverket att kommunikationen av miljöargument på den svenska marknaden har ökat kraftigt sedan denna kartläggning gjordes förra gången, 2015. Ett fåtal branscher har samma låga nivå av miljökommunikation som tidigare medan en klar majoritet har gjort förflyttningar till att kommunicera mer och oftare. Begrepp som ”hållbarhet”, ”hållbar” används mest frekvent i kommunikationen från företag, följt av ”miljö” och ”klimat”. I de allra flesta branscher sker kommunikationen övergripande och utan detaljerad information vilket riskerar att anses vilseledande.

Vi kommer bland annat att behandla:

  • Konsumentverkets nya kartläggning.
  • Uppdatering a hållbarhetsbilagan till ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation
  • Relevant praxis
  • Tips på vad du ska tänka på vid användning av miljöpåståenden i marknadsföring

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.