Kalender

Motparts betalningssvårigheter I

datum

06 Feb - 06 Feb 2024

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Rekonstruktion & Insolvens

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Att en motpart får betalningssvårigheter, inleder en företagsrekonstruktion eller i värsta fall försätts i konkurs är något som flera bolag kommer att behöva hantera i spåren av höjda räntor, energikris och ökad inflation. Att ha kunskap om vilka regelverk som är tillämpliga samt hur man faktiskt kan agera i en sådan situation är i många fall vara avgörande för att tillvarata sin rätt och skydda det egna bolagets intressen. I två seminarier om vardera 1,5 h behandlar vi ett antal olika aspekter på detta. De båda seminarierna är i huvudsak fristående från varandra. I del I behandlar vi bland annat följande:

  • Vilka varningssignaler ska man vara aktsam på?
  • Förfarandet vid konkurs och företagsrekonstruktion – allmän översikt.
  • Under vilka förutsättningar kan man fortsätta att leverera?
  • Vad händer med redan ingångna avtal?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.