Kalender

Nordiska arbetsrättens ABC

datum

23 May - 23 May 2023

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Arbetsrätt och pensioner

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Är det sant att man aldrig under några omständigheter kan genomsöka en anställds jobbdator i Finland? Vad krävs det för att använda en konkurrensklausul i ett anställningsavtal i Danmark? Vilken roll spelar fackliga representanter i Finland respektive Danmark?

Vi diskuterar dessa och många andra frågor rörande nordisk arbetsrätt som våra internationella klienter ofta frågar oss om. Vi hjälper dig undvika de vanligaste fallgroparna, ger en grundläggande förståelse av både finsk och dansk arbetsrätt samt jämför arbetsrättens reglering i Finland och Danmark med svensk arbetsrätt. Vi har valt ut de mest relevanta ämnena baserat på vårt arbete med internationella klienter.

Notera att detta seminarium kommer att hållas på engelska.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.