Kalender

Nyheter i bolagsrättslig lagstiftning och praxis

datum

29 Sep - 29 Sep 2021

tid

08:30 - 09:45

ÄMNE

Bolagsstyrning

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Vi delar med oss av våra spaningar för hösten 2021, allt ifrån vad som är nytt från EU till svensk lagstiftning och praxis.

Ämnen som kommer att beröras är bland annat erfarenheter från stämmor under pandemin, implementeringen av direktiv från EU om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar samt de nya svenska reglerna om ersättning till ledande befattningshavare. Vi kommer även att beröra utvecklingen i rättspraxis på associationsrättens område.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.