Kalender

Insiderinformation och informationsgivning

datum

30 May - 30 May 2023

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

Anti-korruption

kategori

Aktiemarknadsrätt

VAR

Online

BESKRIVNING

Insiderinformation och informationsgivning - Legala krav och praktisk hantering för noterade bolag
Att vara ett bolag med värdepapper noterade på en handelsplats ställer höga krav på hantering av insider- information och informationsgivning till marknaden. Felaktigheter i denna hantering kan leda till granskning från såväl tillsynsmyndigheterna som handelsplatserna.
Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.