Kalender

Nyheter och Trender inom Anti-Korruption och Mutor

datum

24 Nov - 24 Nov 2021

tid

09:00 - 10:00

ÄMNE

Anti-korruption

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Den 14 augusti 2020 trädde IMMs reviderade näringslivskod i kraft. Den reviderade koden syftar till att ytterligare förtydliga och förstärka vad som utgör best practice inom anti-korruptionsarbete i Sverige. Vi kommer att titta närmare på vad den nya koden ställer för krav på svenska bolag och deras verksamhet i Sverige såväl som internationellt. Vi kommer även att jämföra hur koden står sig i förhållande till utländsk anti-korruptionslagstiftning samt den senaste utvecklingen inom detta område. Avslutningsvis kommer vi att titta närmare på olika metoder och processer för att utvärdera korruptionsrisker.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.