Kalender

Nyheter på konsumenträttens område

datum

24 Apr - 24 Apr 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Konsumenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

År 2022 var ett händelserikt år för den som arbetar med konsumenträtt. Bland annat ersattes konsumentköplagen med en ny lag om konsumentköp som syftar till att vara bättre anpassad för den moderna verkligheten där de digitala elementen (i såväl varor som tjänster) är en allt viktigare del vid försäljning till konsument. Även nya sanktionsbestämmelser – som innebär att en näringsidkare kan bli skyligt att betala upp till 4 % av sin årsomsättning i marknadsstörningsavgift vid överträdelser - började gälla under 2022. Under detta tillfälle går vi igenom de nya reglerna med ett fokus på vilka praktiska förändringar de innebär. Förkunskap är en fördel men inget krav.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.