Kalender

Offentlig upphandling i en orolig omvärld

datum

09 Mar - 09 Mar 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Världsekonomin och det förändrade säkerhetsläget i Europa har stor påverkan på offentliga marknader. EU:s sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina förbjuder upphandlande myndigheter och enheter att tilldela kontrakt till leverantörer med vissa kopplingar till Ryssland och att fortsätta att tillämpa redan ingångna avtal med sådana leverantörer. Sanktionerna får stor praktisk betydelse för den offentliga upphandlingen och ställer höga krav på myndigheter/enheter och leverantörer att efterleva kraven. Sanktionerna ger också upphov till ett antal praktiska gränsdragningsfrågor.

Den rådande inflationstakten kan få stor inverkan på priser i offentliga kontrakt och göra det nödvändigt att justera dessa. Samtidigt begränsar upphandlingslagstiftningen parternas möjligheter att ändra priser i ingångna avtal.

På seminariet går vi igenom EU:s sanktioner mot Ryssland och deras betydelse för offentliga affärer. Vi fokuserar särskilt på de praktiska konsekvenserna för såväl beställare och leverantörer på offentliga marknader. Vi går också igenom och analyserar möjligheter att justera priser i ingångna avtal på grund av ökad inflation och andra omvärldsfaktorer. Seminariet är på avancerad nivå och riktar sig både till bolagsjurister hos leverantörer till offentlig sektor och på upphandlande myndigheter/enheter.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.