Kalender

Outsourcing

datum

27 Apr - 27 Apr 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Compliance inom bank

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Att hantera risker kopplade till utlagd verksamhet, s.k. outsourcing, spelar en avgörande roll för företag under finansinspektionens tillsyn. Under senare år har frågor om outsourcing uppmärksammats både av tillsynsmyndigheter och lagstiftare. Alltmer långtgående krav ställs på banker och andra företag under Finansinspektionens tillsyn, men även indirekt på tjänsteleverantörer. Seminariet fokuserar framför allt på de regler som gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag och betaltjänstleverantörer, men reglerna och erfarenheterna är i stora delar snarlika för andra institutstyper såsom exempelvis försäkringsbolag, fondbolag och AIF-förvaltare med flera. Seminariet behandlar bland annat:

  • Hur regelverket ser ut idag
  • Vad som är outsourcing i regelverkets mening
  • Erfarenheter efter att EBAs riktlinjer om utkontraktering trädde ikraft i september 2019
  • Outsourcing i Finansinspektionens praxis
  • Kommande förändringar i regelverket

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.