Kalender

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES i ljuset av Schrems II-domen

datum

24 Feb - 24 Feb 2022

tid

09:00 - 10:00

ÄMNE

Personuppgifter

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

I takt med att digitaliseringen ökar blir frågor om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES allt vanligare. Samtidigt pågår en intensiv diskussion om möjligheterna att föra över personuppgifter med stöd av standardavtalsklausulerna i ljuset av EU-domstolens dom i Schrems II-målet.

Sedan domen har bland annat den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) publicerat rekommendationer om åtgärder som ska vidtas inför en överföring och EU-kommissionen har antagit nya standardavtalsklausuler. Det har dessutom kommit riktlinjer från EDPB som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredje land. Vi går igenom rättsläget och diskuterar de praktiska konsekvenserna för olika typer av IT-avtal.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.