Kalender

Patenttvister i praktiken

datum

13 Oct - 13 Oct 2021

tid

08:30 - 10:30

ÄMNE

Patenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

I takt med att immaterialrätt blir allt viktigare ökar tyvärr också antalet tvister kring immaterialrätt – där de största tvisterna med de högsta skadeståndsanspråken ofta rör patentintrång. En tvist går att lösa på flera sätt, genom förhandlingar och medling eller ytterst genom process i domstol. I vår rådgivning försöker vi om möjligt att undvika processer i domstol. Men i vissa fall är man som företag tvungen; ibland är det rätt affärsstrategiskt beslut att ta. Under seminariet går vi igenom strategiska överväganden kopplat till tvister och processer kring patent – både vad gäller den juridiska processen och den tekniska bedömningen. Vi ger en rad praktiska tips på hur du kan arbeta före, under och efter en tvist. Dessutom går vi igenom ett antal case som ni kan dra lärdomar av.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.