Kalender

Praktisk metod för bolagsjurister vid teknikutvecklingsprojekt

datum

09 Mar - 09 Mar 2021

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Teknikutvecklingsprojekt ger upphov till såväl juridiska som tekniska frågor. Projekten kräver ofta dels avtalsreglering, men även tidig analys av vilka immateriella rättigheter som respektive part har med sig i samarbetet, och hur dessa ska användas. I samband med projektet behövs det även reglering av rätten till resultaten från samarbetet, och hur rättigheterna ska överlåtas och skyddas. Utbildningen tar sikte på praktiska metodfrågor kring avtals- och rättighetsreglering vid teknikutvecklingsprojekt.