Kalender

Prissättning och prismarknadsföring

datum

29 Sep - 29 Sep 2023

tid

10:00 - 11:30

ÄMNE

Konsumenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

De senaste åren har olika typer av priskampanjer och temadagar så som Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, etc. fått en alltmer framträdande roll. Pris är en av de viktigaste parametrarna när en konsument fattar ett köpbeslut. Det finns därför regelverk som näringsidkare måste förhålla sig som syftar till att säkerställa att konsumenterna inte ska vilseledda. Lagstiftningen kring prismarknadsföring har dock inte riktigt hängt med och har inte varit anpassad för en mer digital och dynamisk marknad. Under 2022 infördes dock nya transparenskrav som i viss mån kan stävja problematiken kring ”fejkreor” och dynamisk prissättning. Under detta webinarium går vi igenom de nya kraven men går också igenom befintliga regler och hur de kan förstås i en mer modern kontext. Förkunskap är en fördel men inget krav.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.