Kalender

Projektfinansiering

Projektfinansiering

datum

08 Sep - 08 Sep 2021

tid

10:00 - 12:00

ÄMNE

Bank och Finans

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

En projektfinansiering är en av de mer komplexa formerna av finansiering till följd av det stora antalet aktörer, ofta betydande belopp och legala frågeställningar inom flera olika områden. Under webinariet går vi igenom grunderna för projektfinansiering, skillnader mot andra typer av finansieringsformer, grundläggande strukturer för vanliga projektfinansieringar, till exempel fastighetsbyggnation och uppförande av vindkraftsparker, och de olika parternas roller och intressen i finansieringen. Vidare tittar vi närmare på legala frågor kopplat till låne- och säkerhetsdokumentation och de utmaningar som tenderar att dyka upp i anslutning därtill och hur dessa vanligen hanteras.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.