Kalender

Samägande av patent

Samägande av patent

datum

23 Nov - 23 Nov 2022

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Life Science

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Patent är oftast resultatet av flera personers arbete, men det saknas regler kring hur frågor om samägande av patent ska hanteras. Det gäller särskilt om samarbete sker över landsgränserna. Om ägandet inte tydligt regleras i avtal måste alla ägare vara överens vid all hantering av patentet, något som ger upphov till praktiska svårigheter. Dessa kan vara t.ex. rätt att ge licens till patentet och rätt att sälja patentet. Seminariet innehåller en översikt av regelverket i Sverige och andra länder och ger vägledning till hur parterna kan och bör hantera sitt samarbete och samägande utifrån de berörda regleringarna.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.