Kalender

Samarbeten med akademiska parter

datum

31 Mar - 31 Mar 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Patenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Genom samarbeten med enskilda akademiker och med forskar-grupper på universitet och högskolor får företag tillgång till hög kompetens och kan snabbt stärka upp sin innovations-förmåga. Samtidigt verkar akademin under väsentligt annorlunda förutsättningar vilket kan leda till bekymmer för företagen – om samarbetet leder till värdefulla patenterbara resultat.

  • Vid detta seminarium går vi igenom förutsättningarna för att nyttja och kommersialisera uppfinningar och teknisk know-how som samarbetet kan generera. Vi går igenom
    lärarundantaget, och hur man ska hantera det i förhållande till ex-jobbare, industridoktorander och forskare vid universitet och högskolor.
  • Vi förklarar skillnaderna mellan att samarbeta med akademin respektive forskningsinstitut och vad som krävs i respektive avtal, med konkreta exempelklausuler.
  • Vi går även igenom fallgropar och best practice vad gäller avtalsreglering av offentlighetsprincipen, det akademiska kravet på publicering av forskning och den akademiska friheten. Vi berör frågan om statsstöd, dess effekter och hur den kan hanteras.
  • Deltagarna ges möjlighet att på förhand bidra med frågeställningar och exempel av vilka ett antal väljs ut för genomgång under seminariet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.