Kalender

Samarbeten mellan företag – vad är tillåtet?

datum

03 Sep - 03 Sep 2024

tid

09:00 - 10:00

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Upphandlingslagstiftningen möjliggör för företag som inte på egen hand har förmåga att lämna anbud i en upphandling att samarbeta om anbudet. Ett sådant samarbete måste dock vara tillåtet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, i annat fall uppkommer risk för ogiltighet av avtal, dryga böter och uteslutning från deltagande i kommande upphandlingar. Under detta seminarium går vi igenom under vilka förutsättningar samarbeten kan vara tillåtna respektive otillåtna utifrån lag, rättspraxis och kommissionens reviderade riktlinjer om horisontella avtal som publicerades under 2023.

Kursen är på grundläggande nivå och förutsätter inga förkunskaper.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.