Kalender

Schrems 2 och nya standardavtalsklausuler

datum

25 Nov - 25 Nov 2022

tid

08:00 - 09:00

ÄMNE

Personuppgifter

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Möjligheterna att överföra personuppgifter utanför EU/EES och använda utländska IT-tjänster är fortsatt en av de hetaste juridiska frågorna. Både efter det omtalade Schrems II-målet och i och med EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler.

EU-domstolens dom i det s.k. Schrems II-målet har medfört stora utmaningar – inte minst för molntjänster och globalt ihopkopplade IT-system.

Den Europeiska dataskyddstyrelsen (EDPB) presenterade under år 2020 rekommendationer som mer eller mindre uteslöt överföringar av personuppgifter till länder vars lagstiftning påverkade möjligheterna för mottagaren att uppfylla sina skyldigheter enligt standardavtalsklausulerna. Rekommendationerna fick mycket kritik och innan sommarsemestern år 2021 kom uppdaterade rekommendationer. Ser vi en öppning med dessa nya rekommendationer för överföringar utanför EU eller är det fortfarande lika svårt att använda gränsöverskridande system och tjänster som överför personuppgifter utanför EU?

Förutom EDPBs uppdaterade rekommendation fastställde även EU-kommissionen innan sommaren 2021 - efter flera års arbete - nya standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter utanför EU/EES. Hur är dessa tänkta att användas och vilka krav ställer dessa i ljuset av Schrems II?

Under detta webbinar redogör vi för rättsläget kring tredjelandsöverföringar och vilka åtgärder som kan vidtas. Vi redogör även för hur de nya standardavtalsklausulerna är tänkta att användas och vilka åtgärder ni behöver vidta med anledning av dessa.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.