Kalender

Senaste nytt om offentlig upphandling

datum

07 Oct - 07 Oct 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Offentlig upphandling är ett område i ständig och snabb förändring.

Ny svensk lagstiftning är på gång. Den 16 september 2021 kom regeringens proposition om ett förenklat upphandlingsregelverk. De nya reglerna avser offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden och föreslås träda ikraft i februari 2022. Det pågår även ett lagstiftningsarbete om ändringar för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, som föreslås träda ikraft under 2022.

Rättspraxis har stor praktisk betydelse på upphandlingsområdet. Under senare tid har ett flertal väsentliga domstolsavgöranden kommit från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Webinariet behandlar bland annat följande ur ett praktiskt perspektiv för bolagsjurister:

  • Vad innebär kommande lagändringar i praktiken?
  • Grundläggande förändringar av ramavtalsupphandlingar – svensk praxis och praktiska konsekvenser av EU-domstolens nya dom Simonsen & Weel från juni i år.
  • Kan ett upphandlat ramavtal vara exklusivt? - Vad innebär Högsta domstolens dom från juli i år?
  • Högsta förvaltningsdomstolen klargör leverantörsbegreppet i ny dom från september i år.
  • Uteslutning av anbudsgivare på grund av tidigare avtalsbrott – ny domstolspraxis och nytt lagförslag.
  • Golvpriser och onormalt låga anbud – praxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
  • Kort om aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

 

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.