Kalender

Sjö- och transporträtt

datum

26 May - 26 May 2023

tid

10:00 - 11:30

ÄMNE

Sjö- och transporträtt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Syftet med seminariet är att ge allmän orientering inom området transport med särskilt fokus på de olika transportsätten, med betoning på sjö- och vägtransport, under vilket vi förklarar skillnaderna och likheterna på det legala området mellan de olika transportsätten. Vi kommer även att gå igenom grundläggande avtalsrätt, partsstrukturer och olika leveransvillkor som är viktiga att känna till i transportsammanhang. Därtill kommer även tillhörande rättslig reglering och sedvanliga kontrakt på området att diskuteras. Utöver detta görs även presentation av transporträttens internationella kontext.

Under seminariet behandlas i huvudsak följande:
• Sjö-, väg-, flyg- och tågtransport
• Viktiga lagar, regler och konventioner, sedvanliga kontrakt samt allmänna branschvillkor på transporträttens område
• Transporträttens internationella kontext

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.