Kalender

Skatt inom M&A

datum

07 Oct - 07 Oct 2022

tid

08:30 - 09:30

ÄMNE

Skatterätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Vid detta webbinarium går vi igenom skillnaderna mellan att överlåta aktiebolags verksamhet i förhållande till att överlåta aktiebolag, vilket har konsekvenser på såväl inkomst- beskattning som mervärdesskatt.

Vi berör även skattekonsekvenser av olika former av tilläggsköpeskillingar samt risker med aktieförvärv och begränsning av aktiebolags underskott vid ägarförändring.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.