Kalender

Skiljeförfarande eller allmän domstol – vad ska man tänka på vid val av tvistelösningsklausul

datum

26 Nov - 26 Nov 2021

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol jämfört med skiljeförfarande kan vara stor, både vad gäller tidsaspekter, sekretess, kostnader och frågor om verkställighet. De två tvistelösningsformerna har både för- och nackdelar som gör sig gällande på olika sätt beroende på tvistens karaktär. För att hamna i ett så fördelaktigt läge som möjligt när en tvist väl uppstår finns därför skäl att redan vid avtalsskrivningen göra medvetna och välinformerade val. Ifall valet faller på skiljeförfarande finns därutöver ett antal ytterligare frågor att ta ställning till såsom val av regelverk, lag och språk. Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En redogörelse för domstolsförfaranden och skiljeförfaranden samt de viktigaste skillnaderna.
  • En genomgång av för- och nackdelar med de två tvistelösningsformerna i förhållande till tvister av olika karaktär och vad som är viktigt att tänka på i valet mellan dessa.
  • En redogörelse för de olika regelverk och klausuler för skiljeförfarande som kan väljas samt frågor om lagval, säte, språk och skiljenämnd.
  • Diskussion och exempel på vilka avtal/tvister som lämpar sig för vilka tvistlösningsformer och praktiska exempel på konsekvenserna av felaktiga val.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.