Kalender

Strategisk anbudsgivning

datum

24 May - 24 May 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Seminarium

VAR

Göteborg

BESKRIVNING

Hur vinner vi fler upphandlingar och fler affärer

En leverantör kan välja att prissätta och utforma sitt anbud mer eller mindre strategiskt utefter varje upphandling och underlaget i denna. Hur man som leverantör utformar och prissätter sitt anbud har ofta avgörande betydelse för tilldelning av kontrakt i offentliga upphandlingar. När en leverantör anpassar sin prissättning utefter hur förfrågningsunderlaget är utformat används ofta begreppen "strategisk prissättning/anbud".

Men var går gränsen mellan ett tillåtet strategiskt anbud och osund konkurrens? Och hur ska man som leverantör hålla sig på rätt sida gränsen och samtidigt maximera sina möjligheter att vinna upphandlingen? Vilka möjligheter har en offentlig beställare att förhindra strategisk anbudsgivning? Seminariet behandlar anbudsprocessen med fokus på strategisk anbudsgivning och även:

  • Senaste praxis om onormalt låga anbud samt tak- och golvpriser
  • Strategisk anbudsgivning och prissättning
  • Konkurrensfrågor i samband med anbudsgivning
  • Möjlighet till dialog

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.