Kalender

Strategiska överväganden vid immaterialrättstvister – med fokus på varumärken

datum

10 Oct - 10 Oct 2022

tid

08:30 - 10:30

ÄMNE

Varumärke

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

I takt med att immaterialrätt utgör en allt större del av svenska företags värde ökar tyvärr också
antalet tvister kring immaterialrätt. En tvist går att lösa på flera sätt - genom förhandlingar och
medling eller ytterst genom process i domstol. I vår rådgivning försöker vi om möjligt att undvika
processer i domstol. Men ibland är man som företag tvungen; ibland är det rätt beslut att fatta.
Under seminariet går vi igenom bland annat
- Strategiska överväganden kopplat till tvister och processer med fokus på varumärken
- Varningsbrev
- Administrativ process och domstolstvist
- Praktiska tips på hur du som bolagsjurist kan arbeta före, under och efter en tvist
- Några praktiska case som vi kan dra lärdomar av

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.