Kalender

Supply chain management

datum

27 Sep - 27 Sep 2022

tid

09:00 - 09:45

ÄMNE

Trade Compliance

kategori

VAR

Online

BESKRIVNING

Dagens Supply Chains blir allt mer komplexa samtidigt som kraven på transparens, hållbarhet och regelefterlevnad blir allt högre. Baker McKenzie har lång erfarenhet av att bygga upp, omstrukturera och utvärdera Supply Chains från ett helhetsperspektiv.

Vi kommer att diskutera hur man kan analysera riskerna i Supply Chain utifrån ett helhetsperspektiv och även titta närmare på hur man kan arbeta för att minska dessa.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.