Kalender

Tillståndspliktig verksamhet – vad innebär det och hur får jag tillstånd snabbt?

datum

23 May - 23 May 2022

tid

10:30 - 12:00

ÄMNE

Miljörätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Vad är tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet, hur ser en tillståndsprocess ut och hur kan man effektivera processen. Praktiska råd om hur en verksamhetsutövare kan
lägga upp arbetet med en ansökan om tillstånd.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.