Kalender

Under vilka omständigheter kan anställda eller andra företrädare binda företaget?

datum

15 Mar - 15 Mar 2024

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Det händer ofta att anställda eller andra företrädare för bolag agerar på ett sätt som kan ge motparten uppfattningen att personen är behörig att ingå avtal för bolagets räkning. Under senare år har Högsta domstolen utvecklat sin praxis kring så kallade tillitsbaserade fullmakter. Under seminariet kommer dessa avgöranden att gås igenom och gränsen mellan vilje- och tillitsbaserade fullmakter att undersökas samt de praktiska konsekvenserna av detta att belysas.

Kursen är på grundläggande nivå och förutsätter inga förkunskaper.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.