Kalender

Uppfinningar och know-how i samarbeten

datum

28 Mar - 28 Mar 2022

tid

17:30 - 19:00

ÄMNE

Patenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

I utvecklingsarbete för att uppgradera produkter och tjänster, liksom i arbete med att ta fram nya produkter och tjänster, är det vanligt att externa resurser involveras. Det kan vara leverantörer som bidrar med erfarenhet och lösningar, men det kan också vara samarbetspartners, konsulter eller andra externa resurser som deltar. Det kan leda till ny teknisk knowhow som eventuellt kan vara patenterbar. Ofta är rätten till denna information är ofullständigt reglerad i parternas överenskommelse för utvecklingsarbetet.

  • Vid detta seminarium kommer vi att gå igenom vad som gäller för sådan gemensamt genererad know-how: möjligheterna att nyttja, rätten att söka patent, freedom-to-operate, med mera.
  • Vi går igenom vad som gäller för samägda företagshemligheter och samägda uppfinningar, vanliga avtalsklausuler och dess innebörd, fallgropar och best practice.
  • Deltagarna ges möjlighet att på förhand bidra med frågeställningar och exempel av vilka ett antal väljs ut för genomgång under seminariet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.