Kalender

Upphovsrättsdirektivet: effekterna för svenska företagare

datum

07 Apr - 16 Apr 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Upphovsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Upphovsrättsdirektivet som antogs den 17 april 2019 skulle ha varit implementerat i Sverige senast 7 juni 2021. Detta har ännu inte skett och det kvarstår flera frågor kring implementeringen.

Vi kommer bland annat att prata om möjligheterna att samla in och analysera data på internet ur ett upphovsrättsperspektiv och om konsekvenserna av rättighetshavares rätt att begära ersättning för användning av upphovsrättsligt skyddat material. Vi kommer också att belysa det ansvar som en onlineleverantör av delningstjänster har samt vilka mekanismer som måste sättas upp för att säkerställa att innehållet är uppladdat med samtycke.

Wendela Hårdemark, partner/advokat och Alexander Källström, advokat/senior associate på MAQS Advokatbyrå uppdaterar er med den senaste informationen som rör implementeringen av upphovsrättsdirektivet i Sverige. Utöver en övergripande orientering av vilka ändringar som kommer bli aktuella i svensk rätt så kommer ni att få diskutera de praktiska effekterna av utvecklingen inom upphovsrättsområdet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.