Kalender

Värdepappersfonder

datum

21 Sep - 21 Sep 2022

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Kapitalförvaltning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Sverige är på många sätt ett fondälskande land och svenskt fondsparande uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till svindlande 6000 miljarder kronor. I Sverige skapades relativt tidigt ett regelverk för så kallade aktiefonder som i mångt och mycket påminner om det regelverk som faktiskt gäller än idag. Detta trots att Sverige och fondbranschen sedan aktiefondslagen trädde ikraft 1975 genomgått stora förändringar, inte minst mot bakgrund av medlemskapet i EU och senare års digitalisering. Fondregelverket är i ständig förändring och få andra finansregulatoriska områden omfattas av lika många mer eller mindre uttalade principer såväl som svårtillgänglig myndighetspraxis.
Seminariet behandlar frågor kopplade till regelverket för värdepappersfonder och vi kollar bland annat närmre på:

  • Hur regelverket för värdepappersfonder ser ut idag
  • Värdepappersfond, fondbolag och förvaringsinstitut – vad innebär begreppen?
  • Placeringsregler och tillåtna tillgångar
  • Erfarenheter från 1975 fram till idag
  • Finansinspektionens praxis
  • Vad vi kan förvänta oss framöver på fondområdet

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.