Kalender

Varuförsäkring och transportansvar

datum

21 Feb - 21 Feb 2022

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Transporträtt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

I det tredje seminariet går Matthias igenom de olika försäkringarna mot bakgrund av de transporträttsliga ansvarsreglerna. Bl.a. behandlas samspelet mellan varuförsäkringen och transportansvarsförsäkringen.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.